TOIVOLAssa vaalimme näitä arvoja


Turvallisuus 

Turvallisuuden tunne syntyy monista asioista. Olemme saumattomasti läsnä ja teemme paljon erilaisia asioita lasten kanssa yhdessä. Säännölliset päivärytmit tukevat turvallisuuden tunteen kehittymistä, näihin kuuluu mm. ruokailu- ja ruutuajat sekä iltasadut ja muut arkirutiinit. Tärkeintä on kuitenkin että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Aito välittäminen 

Lasta oikeasti kuunnellaan, hänelle annetaan syliä ja kysellään jos lapsella on huolia. Olemme myös lasten äänitorvi, viemme tarvittaessa heidän viestin eteenpäin. Olemme mukana kaikissa lapsen iloissa ja suruissa.

Erilaisuuden hyväksyminen 

Toivolassa jokainen nuori otetaan vastaan omana itsenään ja hänestä huolehditaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Perhekodissamme kahden kielen ja kulttuurin sekoittuminen avartaa nuorten käsitystä maailmasta ja osaltaan auttaa ymmärtämään ja hyväksymään ihmisten erilaisuutta. Otamme lämpimästi vastaan lapsia eri kulttuureista ja kansanryhmistä. 

Luontoavusteisuus

Kokemuksemme mukaan luonto toimii terapeuttisena elementtinä ja hyvinvointia arjessa lisäävänä voimana. Perhekodin lähiympäristö mahdollistaa erilaiset tavat viettää aikaa luonnossa. Olemme aktiivisia toimijoita ja heittäydymme arjen lomassa esimerkiksi pienille eväs- ja patikkaretkille. Käytössämme on myös moottorivene, jota hyödynnämme aurinkoisina kesäpäivinä. 

Liikunnallisuus  

Säännöllisellä liikkumisella saadaan tutkimustenkin mukaan lapselle luotua onnistumisen kokemuksia ja tukea terveen itsetunnon kehittymiseen. Harrastuksiin kannustaminen ja niissä vahvasti mukana eläminen Toivolassa on normaalia arkea, tällä hetkellä perhekodissa kuskataan lapsia koripalloon, jalkapalloon, uintiin, voimisteluun ja musiikkiharrastuksiin. Mielestämme perhekotivanhempien esimerkki ja asenne liikkumista kohtaan on avainasemassa siinä minkä verran lapset liikkuvat.