TOIVOLAssa vaalimme näitä arvoja


Turvallisuus 

Turvallisuuden tunne syntyy monista asioista. Olemme saumattomasti läsnä ja teemme paljon erilaisia asioita lasten kanssa yhdessä. Säännölliset päivärytmit tukevat turvallisuuden tunteen kehittymistä, näihin kuuluu mm. ruokailu- ja ruutuajat sekä iltasadut ja muut arkirutiinit. Tärkeintä on kuitenkin että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Aito välittäminen 

Lasta kuunnellaan, hänelle annetaan syliä ja kysellään jos lapsella on huolia. Olemme myös lasten äänitorvi, viemme tarvittaessa heidän viestin eteenpäin. Olemme mukana kaikissa lapsen iloissa ja suruissa.

Erilaisuuden hyväksyminen 

Toivolassa jokainen nuori otetaan vastaan omana itsenään ja hänestä huolehditaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Perhekotimme arvopohjaan kuuluu myös ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Otamme lämpimästi vastaan lapsia eri kulttuureista ja kansanryhmistä. 

Luontoavusteisuus

Kokemuksemme mukaan luonto toimii terapeuttisena elementtinä ja hyvinvointia arjessa lisäävänä voimana. Perhekodin lähiympäristö mahdollistaa erilaiset tavat viettää aikaa luonnossa. Olemme aktiivisia toimijoita ja heittäydymme arjen lomassa esimerkiksi pienille eväs- ja patikkaretkille. Aurinkoisina kesäpäivinä heitämme pyyhkeen olalle ja vietämme aikaa lähirannalla. 

Liikunnallisuus  

Säännöllisellä liikkumisella saadaan tutkimustenkin mukaan lapselle luotua onnistumisen kokemuksia ja tukea terveen itsetunnon kehittymiseen. Harrastuksiin kannustaminen ja niissä vahvasti mukana eläminen Toivolassa on normaalia arkea. Mielestämme perhekotivanhempien esimerkki ja asenne liikkumista kohtaan on avainasemassa siinä minkä verran lapset liikkuvat.