TietosuojaselostePerhekoti Toivola Oy                                                                                                  21.8.2019                                                                   
 

Meille henkilötietojesi suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Tietosuojaselosteesta voit lukea kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.
 
1.  Kuvaus

Eu-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

2.  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä:
Perhekoti Toivola Oy
Y-tunnus 2276766-7                 
Kryssikaari 5                                     
18300 Heinola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Perhekodin johtaja
Matti Kärnä
Puh. 050 558 1799
[email protected]

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Perhekoti Toivola Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja viestintään. Lisäksi tietoja käytetään palvelusopimusten laadintaan, laskutukseen ja tiedottamiseen.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Perhekoti Toivola Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakashistoria ja henkilötunnus.

5. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakassuostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan itse antamat tiedot.

6
. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Perhekoti Toivola Oy siirtää joissain tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Mikäli perhekotihoito toteutetaan kunnan hankkimana, omistaa kunta kaikki syntyvät asiakirjat ja asiakassuhteen päätyttyä asiakirjat toimitetaan kunnalle arkistoitavaksi. Mikäli palvelu hankitaan yksityisen toimijan toimesta, omistaa tämä yksityinen toimija kaikki syntyvät asiakirjat ja asiakassuhteen päätyttyä asiakirjat toimitetaan tälle yksityiselle toimijalle arkistoitavaksi.
Tietoja saatetaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja suojattua yhteyttä käyttäen.
Muilta kuin sähköisiltä osin tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Tiedot säilytetään vain niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet


Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä perhekodin johtajaan p[email protected]. Sisällytäthän viestiin todistuksen henkilöllisyydestäsi ja tarkan pyyntö tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä selkeän pyynnön vastaanottamisesta.